Posts in Tag

צילום טבע

יוצא לי לא פעם להישאב להרהורים בטיול לילי בעיר. היא גדולה, אז קל להיבלע. הבניינים עוטפים אותי והאנשים זרים לי, אז אני מרגישה חופשייה להיות אני. וסתם להרהר לי. לא צריכה להיות נחמדה כי אני לא מכירה אף אחד. זה נחמד ובלילה יש מין שקט כזה, שקט שהוא כמעט מדיטטיבי.

Latest Stories

עיניים עצומות לרווחה

בחזרה לעתיד

כל הדרכים מובילות

קיץ קש

חופש זה סם ממכר – חלק ב

חופש זה סם ממכר – חלק א

חשֵב מסלול מחדש

מחושך לאור

Search stories by typing keyword and hit enter to begin searching.